Προσωπικές ιστορίες

Αυτή η εργασία εκμεταλλεύεται την ισχυρή ψηφιακή εμπειρία αφήγησης των συνεργατών για να ενθαρρύνει τους μαθητές να μοιραστούν τις εμπειρίες και τις δημιουργικές τους φαντασίες μέσω της πλατφόρμας Art is Us. Οι ιστορίες θεωρούνται α) ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που δημιουργεί δέσμευση και πολυμεσικό γραμματισμό και β) ένα εκφραστικό μέσο για τους μαθητές που ενσωματώνει το αντικείμενο με τις υπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες και μπορεί να διατεθεί στο κοινό σε κοινότητα/περιφερειακό/εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Izabela Modrzewska

Date filmed: 9/27/2022
Length: 00:04:18
Produced by: Jugend- & Kulturprojekt e.V.

Izabela Modrzewska is a musician from Poland who works as a music teacher and music therapist in Dresden. She enjoys writing her own songs and playing music. Through music, she aims to connect people even if they don’t speak the same language. She combines her experiences as a teacher and therapist to help people discover their voice or musical talent in her community music project. She believes that the real challenge for an artist is to be brave and dare.

Ana Pireva

Date filmed: 10/14/2022
Length: 00:04:27
Produced by: Jugend- & Kulturprojekt e.V.

Ana Pireva is fascinated by materials that have their own character and power and aren’t easy to control. The main focus of her artistic work is painting on paper and stone printing. She paints with Indian ink, self-made iron gall ink, and watercolours. At the same time, she is experimenting intensively with lithography. Each picture is an intense and dynamic interaction with water, ink, and paper or stone. Chinese calligraphy and ink painting play an important role in her work process, as they are both highly valued traditions in the visual arts. She investigates the nature and the function of daily objects, old artifacts, and folklore.

Karolin Kutteri

Date filmed : 8/31/2022
Length: 00:06:27
Produced by: Jugend- & Kulturprojekt e.V.

Karolin Kutteri lives and works both in Germany and the Netherlands. One example of her work is that she created a perceptual installation for her Diploma that is meant for the senses and whose topic is the awareness of nature. It’s called the “Earth room”. She painted 3 young climate activists in an iconic style an put soil and plants in a room, and she combined it with a dance performance. She describes challenges and a controversy, where she had to fight for her art. She says that projects outside the university are crucial for an art student and talks about her work with the art collective Hanse 3.

Augusto Gerardi

Date filmed: 7/13/2022
Length: 00:02:27
Produced by: Jugend- & Kulturprojekt e.V.

Augusto Gerardi is an artist and researcher from Venezuela. His practice is based on researching the history of technology and its relation to the history of art. In this gap, he tries to develop contextual projects that will broaden the understanding of social issues. In many of his projects, art is the meeting place to open new dialogues and new possibilities. The realization of his projects has always been a hybrid between art, social work, and technology that requires the ability to actively listen and to be flexible because a successful project might change a lot until it is completed.

Aleksandra Vagabonda

Date filmed: 9/7/2022
Length: 00:05:30
Produced by: Jugend- & Kulturprojekt e.V.

Aleksandra Vagabonda is a self-taught artist from Poland. She got actively involved in the arts at the age of 21 when she resigned from her studies and went on an unconventional self-exploration journey. Although she was interested at the beginning in drawings and oil paintings, over time she expanded her horizons to Batik, Woodcut, Woodcut print, Animation, Graffiti, and finally Tattoos. Every art piece focuses on social or emotional problems that should not be suppressed but should be brought to light and start the process of inner healing. Through her art and her projects such as the Metamorphosa festival, she strives to help people to explore themselves.

Patrizia Di Nella

Date filmed: 10/23/2022
Length: 00:15:29
Produced by: Melting Pro

Patrizia tells how art has always accompanied her in life, from drawing to singing, photography and theatre. She sees Art is Us as a great support for those who, outside the local professional art circuits, have the desire to realise art and community projects. Patrizia suggests to listeners of her personal story, to be curious and to always immerse themselves in art to find answers, themselves and their own way.

Francesco D'Alessandro

Date filmed: Date filmed: 10/26/2022
Length: 00:07:11
Produced by: Melting Pro

The Italian participant talked about the role that Art plays in his life. He told about the association he founded, his experiences in the kitchen video blogging that he runs, the organisation of Cineforums in prisons and other social contexts, and his passion for street forum. He also gave his testimony on the path of Art is Us. Francesco is a professional educator who in his work and voluntary activities mainly uses artistic languages to relate to the group and to promote positive changes in the communities he works with. What he wants to promote with his work, using art, accessible sports and street photography is essentially the potential of each person.

Fabio Angelozzi

Date filmed: Date filmed: 10/23/2022
Length:00:12:27
Produced by: Melting Pro

The Italian participant Fabio talked about his training experience in Denmark, in DNS College where he studies as a pedagogue. He talk also about his artistic interventions in the community about his project idea and the Art is Us project. He strongly believes in the power of art at all stages of life, especially in childhood, as it holds immense potential for blossoming talents and self-expression. Although he is very young, he has had many artistic experiences such as concerts, theatre performances, street actions. He has formed a group with other students from his school and they call themselves “The Weird Ones”. He wants to continue to explore the theme of art, the empowerment of community and the social justice.

Ermes Angelozzi

Date filmed: 11/30/2022
Length:00:05:43
Produced by: Melting Pro

The Italian participant Ermes talks about himself and his journey as a ‘human being’. He tells of his projects, namely that of making the oppression of the Palestinian people known through his work and the theatrical performance he has devised, as well as that of creating a permaculture training centre and finally that of being an activist for human and animal rights. Thanks to the Art is Us project, he says he has had the opportunity to enter a wider network and this may be very useful for his future projects.

Chiara Ballone

Date filmed: 11/26/2022
Length: 00:09:48
Produced by: Melting Pro

Chiara Ballone tells us about her experience in the arts as a psychologist and as a poet, writer, performer, dancer and organiser of events. She tells us how she combines, both in her work and in her personal artistic research, the expressive aspect of art with the therapeutic aspect through art-therapy in various forms: from photo-therapy to music-therapy, psycho-poetry and emotional writing, paths that she has devised and developed on various occasions. She also tells of his project that he wants to realise in order to unite the artistic and psychological worlds in an Experimental and Artistic-Therapeutic Training Centre that offers the community not only a new approach to mental health through the artistic vehicle above all, but is for the community itself a meeting place for professionals and artists to exchange, research, train, experiment and apply new psychological-artistic languages.