Σχετικά με εμάς

Το πρόγραμμα «Art for Local Innovation (Art is Us)» είναι ένα διετές πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος «Partnerships for Creativity» ERASMUS+ KA227 (Αριθμός συμφωνίας: 2020-1-SI01-KA227-ADU- 093618).

Το πρόγραμμα Art is Us στοχεύει να χρησιμοποιήσει τη μετασχηματιστική δύναμη του πολιτισμού για την αναγέννηση της κοινότητας για να ανταποκριθεί στις σοβαρές επιπτώσεις που είχε η πανδημία COVID-19 τόσο στους καλλιτέχνες όσο και στον πολιτιστικό τομέα και στην κοινωνική ένταξη και συνοχή.

Εξοπλίζει καλλιτέχνες, ηγέτες της κοινότητας και εκπαιδευτικούς τέχνης με βασικές δεξιότητες και ικανότητες για μια βιώσιμη δημιουργική καριέρα και τους παρέχει την ευκαιρία να είναι επιτυχημένοι καινοτόμοι στις κοινότητές τους. Ενισχύει την κοινωνική ένταξη προωθώντας καινοτόμες προσεγγίσεις συμμετοχικού και διαπολιτισμικού διαλόγου που βασίζονται στις τέχνες.

Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί αποτελεσματικά την ισχυρή εμπειρία όλων των μελών της κοινοπραξίας του σε θέματα κοινωνικής άσκησης διδασκαλίας και ανάπτυξης περιεχομένου, ηλεκτρονικής μάθησης και πολυμέσων, πρωτοβουλιών κοινοτικών τεχνών και επαγγελματικού προσανατολισμού και ανάπτυξης δεξιοτήτων για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας μαθημάτων εκπαίδευσης ενηλίκων για την Καινοτόμο Ανάπτυξη Κοινότητας.