Η Εικονική Βιβλιοθήκη θα είναι ελεύθερα προσβάσιμη και θα περιλαμβάνει υλικό σχετικό με τους στόχους και τις ενότητες του προγράμματος εκμάθησης Art is Us. Σε αυτή τη δραστηριότητα, όλοι οι συνεργάτες παρέχουν σχετικό διδακτικό και αναγνωστικό υλικό, το οποίο αργότερα θα μεταφορτωθεί στον χώρο της «Εικονικής Βιβλιοθήκης» της πλατφόρμας. Το υλικό μπορεί να περιλαμβάνει άρθρα, εκθέσεις, έγγραφα πολιτικής, παρουσιάσεις συνεδρίων, βίντεο και ηχητικό υλικό, εικόνες, συνδέσμους από περιοδικά, σχετικές καλές πρακτικές της ΕΕ και διεθνώς και μελέτες περιπτώσεων.

Career Building

Guy Kawasaki, American marketing specialist, author and Silicon Valley venture capitalist, through a short blog post, shares nine suggestions of how to create a good business plan. He analyses the topic from different perspectives that range from the “why” to the “how”. If you want to found your own business, and you want to be successful, Kawasaki is the right person to learn from.

Career Building

In this short interview, the founder of the “Matabooks” start-up that produces vegan books made of grass-paper, explains how he became an entrepreneur and the challenges he faced and overcame on the way. It is a useful resource for people interested in starting their own business and who wish to learn from stories of creative and social entrepreneurs that encountered certain challenges and found ways to tackle them.

Career Building

In this short article, the Senior Contributor to Forbes magazine, Kathy Caprino, describes a three-step process for finding your life purpose in order to help you define your career path which gives meaning to your life. To achieve this, she encourages you to ask yourself a set of questions and explains common misconceptions that people have about this.

Career Building

As traditional grants for artists become scarce, creative people are coming up with new ways to raise money. Crowdfunding is a popular new online fundraising technique that you can use whether or not you have non-profit status. Although successful crowdfunding requires a significant investment of time and effort, it can work well if you have strong online networks of fans and friends that you are willing to ask for money.

Career Building

A website with a concise overview of how a SWOT analysis works, what it entails, and how it can be beneficial to people in the non-profit sector. For those working in the CCS on their own projects and events, this is a useful tool to know how to allocate their resources best.

Community

A website about the Theatre of the Oppressed. It is now used all over the world for social and political activism, for resolution of individual and group struggles, community building, therapy, and treatment, and in the making of government legislations.

Community

An article of an overview of benefits of co-design in service design projects is presented, in order to help the people involved to articulate which benefits to aim for

Community

A website that summarises the history of Queer Art from the beginning until today.

Community

She’s gone is an art installation protesting against the global phenomenon of gender-based murder performed by spouses and other family members. The installation sends a cry of silence on behalf of all innocent victims who were murdered because they were women. 47,000 women and girls worldwide are murdered by their intimate partners of other family members every year. Some cases have never been solved.

Community

An article explaining about the importance of understanding the communities.

Partnership

Learn principles and strategies for engaging global communities through partnerships, research, service, and learning

Partnership

What is networking and why is it important for an artist to do? Podcast by Thriving Women Artists based in Amsterdam, tell you why, give their experiences, and give you some great tips on how to network and build your own network of artists. Join the discussion on trust, self-confidence, and networking as a form of belonging to a community or different communities. Networking isn’t only about getting further in your career, it’s about surrounding yourself with likeminded people or people you can learn from or teach. Networking is about growth. Getting to build new relationships and gain new expertise from the people you’ve built those relationships with.

Partnership

This video is a part of the online course on Creative Europe, European Union’s programme to support the cultural, creative and audiovisual sectors. How to put together a successful application, submit it to Creative Europe and find international partners? Creative Europe is EU’s largest grant programme, financing projects in the cultural and the audio-visual sector. You can access the full course in 8 languages

Partnership

In Teaching Community bell hooks seeks to theorize from the place of the positive, looking at what works. Writing about struggles to end racism and white supremacy, she makes the useful point that “No one is born a racist. Everyone makes a choice.

Partnership

This paper is about the arts, social responsibility and sustainable development and presents how the arts and culture can play a significant role in regenerating communities.

Partnership

This paper explores some of the politics of community work by examining four basic community participation approaches.

Fundraising

A collection of essays and case studies, a product that brings together the most innovative practices related to training, formal and informal, for the cultural sector and some exemplary case studies. Its structure is based on the analysis of skills identified as innovative and strategic: entrepreneurship, fundraising, digital, audience development and others.

Fundraising

Practices of urban and social innovation in Europe promotes good practices of grassroots, culture-led urban and social innovation processes across Europe. The good practice of this episode is Bitamine Faktoria – a unique approach halfway between artistic processes and cultural management, with a high impact on the community.

Fundraising

If you’re in need of a strong dose of inspiration to kick-start your campaign, these 5 should do the trick

Fundraising

Objectives set out what a business is trying to achieve. They should be based on organisational strategy and be aligned with corporate vision, mission and values. Objectives may be set at the level of the whole organisation or at divisional, department, team or individual levels

Fundraising

A video to get an overview of the steps needed to create your first budget

21 documents