O nas

Projekt Umetnost za lokalne inovacije: Umetnost smo mi (Art for Local Innovation: Art is Us) je dveletni projekt, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa ERASMUS+ KA227 program Partnerstvo za ustvarjalnost (številka sporazuma: 2020-1-SI01-KA227-ADU-093618).

Projekt Umetnost smo mi uporablja transformativno moč kulture za obnovo skupnosti. Odziva se na negativen vpliv pandemije COVID-19 na umetnike, kulturni sektor, na socialno vključenost in kohezivnost družbe.

Umetnike, družbeno angažirane predstavnike civilne družbe in različnih skupnosti ter umetniške vodje opremi z dodatnimi ključnimi veščinami in kompetencami za trajnostno ustvarjalno kariero ter jim na ta način ponuja možnost, da so v svojih lokalnih skupnostih uspešni inovatorji. Krepi njihovo socialno vključenost s spodbujanjem inovativnih pristopov, ki temeljijo na umetnosti in medkulturnem dialogu.

Projekt se poslužuje bogatih izkušenj vseh konzorcijskih partnerjev s področji družbeno angažiranega umetniškega izobraževanja, razvoja e-učenja, multimedijske produkcije, izkušenj z umetniškimi pobudami lokalnih skupnosti, izkušenj z razvojem poklicnega usmerjanja in mehkih veščin. Znanja in izkušnje združuje z razvojem in oblikovanjem visokokakovostnega usposabljanja za odrasle na temo inovativnega razvoja lokalne skupnosti.