Rezultati


temeljijo na skrbno zasnovanih učnih ciljih in se jih ponudi na privlačen, interaktiven način. Moduli predstavljajo udeleženčevo potovanje: → razumevanje skupnosti → krepitev partnerstva → proračun / zbiranje sredstev → trajna umetniška kariera. Lahko jim sledimo samostojno ali jih dopolnimo z drugimi oblikami poučevanja. V programu Umetnost smo mi moduli potekajo s kombiniranim učenjem.

2.1. SPLETNA STRAN PROJEKTA in SOCIALNA OMREŽJA
2.2. VIRTUALNA KNJIŽNICA / digitalna zbirka virov
2.3. PROSTOR INOVACIJ/ forum za razprave/ tematske delavnice
2.4. Udeleženci/pedagogi/mentorji OSEBNE ZGODBE/PRIČEVANJA
2.5. Privlačen RAZSTAVNI/ PRIKAZNI PROSTOR za vse javne projekte

Snemanje Aktivnosti odprtega inoviranja, ki bodo organizirane na podlagi vizij in zamisli udeležencev, o spremembah v njihovih skupnostih.

Namen vodiča je, da navdihne umetnike, družbeno angažirane predstavnike civilne družbe in različnih skupnosti in politike pri ustvarjanju dodane vrednosti z vključujočimi ustvarjalnimi procesi. Uporablja se lahko samostojno ali za spremljanje ustreznih tečajev usposabljanja, vsebuje pa tudi primere in praktične informacije.

Prispevati k vidnosti projekta

Udeleženci bodo predstavili serijo najmanj šestih videov, ki bodo predstavili svoje izkušnje s projektom Umetnost smo mi, svojo vizijo za skupnosti in svoje delo ter prispevali k širitvi projekta.

Gostje umetniške rezidence bodo med bivanjem spodbujeni k snemanju kratkih video posnetkov/ intervjujev o svojih izkušnjah ter učnih in ustvarjalnih koristih (ali pomanjkljivostih) svojih obiskov. Ti videoposnetki bodo kasneje grafično urejeni in uporabljeni za širitev projekta.

Skupne kavarne, nacionalni / regionalni dogodki, in velika zaključna razstava projekta Umetnost smo mi, ki bo v živo predvajana na socialnih omrežjih, kar bo pripomoglo k širši prepoznavnosti projekta. Zbrana bodo soglasje udeležencev.

Predstavnikom interesnih skupin bodo poslana vsaj štirje novičniki, kar bo prispevalo k širitvi projekta.