Cilji

Glavni namen projekta je skozi ustvarjalnost in umetnost spodbujati razvoj mehkih veščin in socialne vključenosti.

Cilji:

  • Zagotoviti ustrezen, ciljno usmerjen in privlačen program za razvoj veščin, ki ga je po koncu izvajanja projekta mogoče nadaljevati.
  • Spodbujati enakost in socialno vključenost s participatornimi, sodelovalnimi ter izvirnimi rešitvami, ki koristijo vsem članom ciljne skupnosti, ne glede na družbeno in kulturno ozadje.
  • Prispevati ali spodbujati politične pobude, ki podpirajo umetniško izobraževanje in posege za oživitev skupnosti in inovacije.
  • Spodbujati visoko kakovostno poučevanja odraslih, ki je privlačno, prilagojeno udeležencu, ga vključuje v proces in mu omogoča njegovo avtonomnost.